Παρουσίαση Ομάδας Ψηφιακών Συστημάτων

Το αντικείμενο έρευνας της Ομάδας Ψηφιακών Συστημάτων (DST) είναι η περιοχή των παράλληλων συστημάτων υπολογιστών και διεργασιών πραγματικού χρόνου. Η ομάδα ανήκει στον Τομέα Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών(ΕΚΠΑ).

Η Ομάδα Ψηφιακών Συστημάτων επικεντρώνει την έρευνα της σε αρχιτεκτονικές και αλγόριθμους για παραλληλη επεξεργασία, επεξεργασία πραγματικού χρόνου και εφαρμογές αυτών στις περιοχές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, της επεξεργασίας εικόνας και βίντεο και στις τηλεπικοινωνίες. Η Ομάδα έχει συμμετάσχει σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με χρήση FPGA και/ή VLSI αρχιτεκτονικών.

Της Ομάδας ηγείται ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Διονύσιος Ρεΐσης και αποτελείται από τέσσερεις διδακτορικούς συνεργάτες, τρείς υποψήφιους διδάκτορες και πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές.